PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No:2 A  INR  U

Normalstämpeltyp. 40

En järnvägslinje som gick mellan  Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk mellan 1882 - 1924

Skickat från Hessleholm till Hvetland

Åter till första sidan.