PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 12 UPP.

Normalstämpeltyp 16.

En järnvägslinje som gick mellan  Eslöf - Ystad.

I bruk mellan 1872 - 1882.

Åter till första sidan.