PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP Nr 12 B

Normalstämpeltyp 14.

En järnvägslinje som gick mellan   Eslöf - Ystad.

I bruk mellan 1883 - 1891.

Brefkorttet skickat från Cimbrishamn till Malmö 1883

Åter till första sidan.