PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 11.

Normalstämpeltyp 14.

En järnvägslinje som gick mellan  Helsingborg - Eslöf

I bruk mellan 1888 - 1904

Åter till första sidan.