PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 11.

Normalstämpeltyp 10.

En järnvägslinje som gick mellan   Helsingborg - Eslöf

I bruk mellan 1868 - 1877

En tågtidtabell från 1877 som visar vilka orter som tåget passerade

Åter till första sidan.