PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 10. Typ.1 ( P---O = 11,0 mm -1868 - 1872 )

PKXP No 10. Typ.2 ( P---O = 12,0 mm - 1869 - 1872 )

Skillnaden  är måttet mellan P i Pkxp till 0 i 10:an

Normalstämpeltyp 10.

En järnvägslinje som gick mellan Jönköping - Malmö.

I bruk mellan 1868 - 1872

Typ. 1

Brev med Typ.2

Åter till första sidan.