PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No. 10 B. NED.

Normalstämpeltyp 14.

En järnvägslinje som gick mellan   Nässjö - Malmö

I bruk mellan 1886 - 1905

Åter till första sidan.