PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP MALMÖ 2 OMKART. ( OMKAST )

Det är en expeditionsstämpel använd i Malmö (därav I MALMÖ).

1907. 1913 - 1915.

Normalstämplar 48r.

Detta torde vara en felgravyr av OMKART. som är känd 1913-15.

Antagligen har stämpeln gjorts om mellan 1907 och 1913 någon gång.

Priserna i Postal avser transitstämplar på försändelser! Jag anser att priset för OMKAST. (enda kända!) bör ligga på 3000:- och för OMKART. på 1000:-.

Dessa priser är nog rimliga med hänsyn till att stämplarna är mycket ovanliga.


Text bild från Bernt Ling.

Åter till första sidan.