PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP No 62 C  UTR  EXP  1.

Normalstämpeltyp 14.

En järnvägslinje som gick mellan   Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk under 1890 - 1894.

Bild saknas.

Åter till första sidan.