PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP 2  D.

En järnvägslinje som gick mellan   Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

1878.

Normalstämplar 16 har använts.

Åter till första sidan.