PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP. 2 C  INR  U. ( Utan No förre tvåan )

Normalstämpeltyp 40.

En järnvägslinje som gick mellan Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk mellan 1905 - 1911

Åter till första sidan.