PKXP = Postkupeexpedition.

Järnvägspost Typ : 3

Bilder mm. avser PKXP stämplar som har anknytning till Skåne.

PKXP 2 B.  UTR EXP. 1

En järnvägslinje som gick mellan Nässjö - Malmö - Köpenhamn.

I bruk mellan 1885 - 1895

Normalstämpeltyp 14.

Stämpel bak på ett brev med svart färg.

Åter till första sidan.