Järnvägspost  typ.5

PKP = Postkupe

Pkp 32.

Normalstämpel typ.59b.

Pkp 32 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan

Här finns två typer, skillnaden är på avståndet mellan P--- *

Även tidsperioden är avgörande för dom olika typerna

Typ 1 = P---* 13,0 mm


Typ 2 = P---* 16,0 mm


Kortbrev med typ 1 PKP 32

Åter till första sidan.