Järnvägspost typ.5

PKP = Postkupe

Pkp 201 A

Normalstämpel typ. 59c

Pkp 201 A har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan

Poststämplar från Juletid 1952 och 1953 är svåra att hitta.

Åter till första sidan.