Järnvägspost typ.5

PKP = Postkupe

Pkp 200

Normalstämpel typ. 59b

Pkp 200 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan

Poststämplar från Juletid 1952 och 1953 är svåra att hitta.

Åter till första sidan.