Järnvägspost  typ.5

PKP = Postkupe

Pkp 198

Normalstämpel typ. 59b

Pkp 198 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan

Poststämpel från perioden 1931-1959. (Avståndet från första P i PKP till stjärnan är 13,5 mm)

Poststämpel från perioden 1959 - 1968  (Avståndet från första P i PKP till stjärnan är 15,5 mm)

Finns med små och stora årtalssiffror = variant.

Åter till första sidan.