Järnvägspost  typ.5

PKP = Postkupe

Pkp 182

Normalstämpel typ. 59b

Pkp 182 har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan

Brevet är poststämplat på linjen Karlshamn-Kristianstad 1929.

Åter till första sidan.