Järnvägspost  typ.5

PKP = Postkupe

Pkp 152  A

Normalstämpel typ. 59c

Pkp 152 A  har använts på järnvägslinjen mellan orterna i listan nedan

Finns med stora eller små siffror och detta är enbart en variant.

Stämpel med stor siffra ( årtalet 55)

Stämpel med liten siffra ( årtalet 61)

Åter till första sidan.