F R A N K O S T Ä M P E L ..F R Å N.. S V E D A L A

Här visas en Frankostämpel från  Stenkrossar / Väghyvlar i Svedala

 

Åter till förstasidan.