F R A N K O S T Ä M P L A R ..F R Å N.. R Ö S T Å N G A

Här visas en Frankostämpel från Röstånga

Åter till förstasidan.