F R A N K O S T Ä M P L A R ..F R Å N.. R A M L Ö S A

Här visas en Frankostämpel från Helsingborgs Spikfabrik

Åter till förstasidan.