F R A N K O S T Ä M P E L ..F R Å N.. J O N S T O R P.

Här visas en Frankostämpel från Jonstorp

Åter till förstasidan.