F R A N K O S T Ä M P E L ..F R Å N.. H Y L L I N G E.

Här visas en Frankostämpel från Hyllinge Buss.

 

Åter till förstasidan.