F R A N K O S T Ä M P E L ..F R Å N.. D A L B Y.

Här visas en Frankostämpel från Dalby

Åter till förstasidan.