S K Å N S K A    F I R M A B R E V

 

Här kan man läsa lite om de olika företagen som brevet kommer ifrån.

 

 

Tidnings klipp om hur det såg ut inne i fabriken

Åter till första sidan.