S K Å N S K A     F I R M A B R E V

 

Här kan man läsa lite om de olika företagen som breven kommer ifrån.

Firmabrev som använts på de olika sockerbruken

Brevmärken som använts på de olika Sockerbruken

 

Åter till första sidan.