S K Å N S K A     F I R M A B R E V

 

Brev från firman Hillerstöm & C:o Malmö.

( Maskinstämpel typ 408 LBR skånemässan 1922 )

 

 

Här kan man läsa lite om företaget som Firmabrevet kommer ifrån.

Åter till första sidan.