S K Å N S K A     F I R M A B R E V

 

Här kan man läsa lite om företaget som Firmabrevet kommer ifrån.

Damm & Spånledningar har också använt skyddsperforerade frimärken.

Klicka här.

 

Åter till första sidan.